نمایندگی فروش سموم علف کش شرکت پرتو نار

نمایندگی فروش سموم علف کش شرکت پرتونار زمانی می تواند جلوی واسطه ی های
پخش را بگیرد که خود عرضه ی مستقیم محصولات را در اینترنت انجام دهد.
گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش به چه میزانی تکامل به علف کش در علف های هرز را تحت تاثیر قرار می دهند، موضوع کاملا بحث انگیزی است. تکامل مقاومت علف های هرز به علف کش ها مشکل رو به تزاید جهانی است.
گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش از این نظر که امکان کاربرد علف کش های دیگری در تناوب با سایر علف کش های متداوم را فراهم می اورند، ابزاری در جهت مدیریت مقاومت به علف کش قلمداد می شوند.
البته کاربرد نا معقول ان ها (مانند کاربرد مکرر ) سبب افزایش انتخاب و گزینش مقاومت به علف کش در علف های هرز خواهد شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما