قیمت تولید کود npk اسپانیایی و زمان مصرف

قیمت تولید کود npk اسپانیایی به این دلیل بیشتر ازدیگر کودهای وارداتی هست که کشور اسپانیا تکنولوژی پیشترفته تری دارد، اما زمان مصرف این مدل کود با کودهای دیگر تفاوتی ندارد.
انواع کود npk اسپانیایی:
کودهای اختصاصی هر محصول
آمینو اسید
سولوپتاس
سه بیست
12-12-36
10-2-10
اوره فسفات
مونوآمونیوم فسفات
مونو پتاسیم فسفات
10-10-25
23-3-23
18-5-18
12-3-43
34-10-10
15-5-30
18-18-18
14-14-24
10-24-20
10-50-10
زمان مصرف کود npk اسپانیایی
این کودها را به طور کلی برای هر هکتار زراعت یا باغ میتوان قبل از فصل رویش و کشت و کار استفاده کرد یا همزمان با آبیاریهای دوره رشد و نمو گیاه. اما حتما قبل از مصرف هر نوع کود با مشاورین تماس گرفته تا طبق در نظر گرفتن شرایط محصول مورد نظر، دقیقا مقدار مصرف تعیین شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما