تولید انبوه کود کمپوست

انواع روشهای پوسش در کود کمپوست کدامند؟ روش هوازی با بی هوازی چه تفاوتی دارد؟ سه گروه عمده ی میکرو ارگانیسم فعال در این فرآیند چه نام دارند؟
انواع روشهای پوسش در کود کمپوست کدامند؟ روش هوازی با بی هوازی چه تفاوتی دارد؟ سه گروه عمده ی میکرو ارگانیسم فعال در این فرآیند چه نام دارند؟
روشهای پوسش بطور کلی به دو روش تقسیم میشود. این روشها عبارتند از: روش هوازی و روش بی هوازی. اما در روش هوازی مواد بصورت رو باز نگهداری می شوند یعنی مواد شما با اکسیژن هوا ارتباط مستقیم دارد. اما در روش بی هوازی مواد به شکل سر بسته و بدون اکسیژن نگهداری می شوند. علت نام نهاده شدن این روشها را نیز پس دانستید.

سه گروه فعال میکروارگانیسم در این فرآیند عبارتند از: باکتریهای تخمیر کننده، باکتریهای تولید کننده هیدروژن و باکتریهای متان زا. اما باید بدانید که تجزیه ی مواد آلی بوسیله ی دسته ای از باکتریهایی است که تولید دی اکسید کربن و متان می کنند. این اتفاق در دمای سی و پنج تا سی و نه درجه ی سانتیگراد و دمای پنجاه و پنج تا شصت درجه ی سانتیگراد رخ میدهد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما