باران کود

بایگانی برچسب: بازار کود کمپوست

قیمت کود کمپوست یا پوسال در بازار

پوسال یا کمپوست پسماندهای آلی تجزیهشده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند و پوسش یا کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی و یا زبالههای شهری همچنین لجن فاضلاب است که تحت شرایط خاص و روشهای گوناگون انجام میگیرد.

توضیحات بیشتر »
Call Now Buttonتماس بگیرید