باران کود

کود شیمیایی

پخش عمده کود شیمیایی گوگرد

کمبود گوگرد در خاک هایی که به شدت در معرض شستشو قرار دارند مشاهده می شود. در این صورت می بایستی گوگرد را بصورت کود به خاک اضافه کرد. مقدار گوگرد کودها را بصورت درصد عنصر گوگرد (s) ذکز می کنند انتخاب نوع کود گوگرد دار به pH خاک بستگی دارد. در خاک های اسیدی می توان از سولفات کلسیم یا جیپس بعنوان منبع گوگرد استفاده نمود. این ترکیب دارای ۱۸ درصد گوگرد و ۲۲ درصد کلسیم است جیپس علاوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایش pH خاک نیز می گردد.

توضیحات بیشتر »

فروش اینترنتی کود شیمیایی پتاسیم

کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول (بخصوص یونجه) نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد.

توضیحات بیشتر »

فروش انواع کود های شیمیایی باغبانی

بهبود رشد گیاه با تحریک تقسیمات سلولی در طول دوره رشد گیاه، تحریک و افزایش قدرت جوانه زنی . آماده سازی بستر خاک با مصرف اکتیواتور بصورت بذر مال. بهبود کیفیت میوه و افزایش تعداد میوه در هر درخت. مقابله در برابر تنش های محیطی (سرما و گرمای شدید،تگرگ،آفت،مسمومیت).

توضیحات بیشتر »
Call Now Buttonتماس بگیرید